ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΞΥΛΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στοκαρισμένα Ξύλα Αγιογραφίας
Στα εργαστήρια της ARTIS Gilding & Restoring, η προετοιμασία των ξύλινων επιφανειών αγιογράφησης αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα παραγωγής και απαιτεί μια διαδικασία πολλών τεχνικών σταδίων.
Κάθε στάδιο διεξάγεται με μεγάλη προσοχή, ακολουθώντας πιστά παραδοσιακές βυζαντινές τεχνικές και συνταγές και γίνεται σε απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες σταθερού περιβάλλοντος.
Επιλογή υλικών, κοπή ξύλων, δημιουργία και εφαρμογή μείγματος στόκου είναι κάποια από τα στάδια που απαιτούν αυστηρή συνέπεια και ενδελεχείς ελέγχους,
ώστε να εξασφαλιστεί εγγυημένο αποτέλεσμα και ανθεκτικότητα στο πέρασμα των χρόνων.
Η ARTIS Gilding & Restoring στο πλαίσιο προετοιμασίας Στοκαρισμένων Ξύλων Αγιογραφίας προτείνει, στοκαρισμένες ξύλινες επιφάνειες, επίπεδες ή σκαφτές από φυσικό ξύλο (φλαμούρι) αλλά και κόντρα πλακέ θαλάσσης σε πλήθος διαστάσεων.